La Junta de Personal d’Administració i Serveis (JPAS) de la Universitat de les Illes Balears és l´òrgan col·legiat de representació de tots els funcionaris d’administració i serveis vinculats a la Universitat de les Illes balears, tal com determina la legislació vigent en quant a òrgans de representació. El seu objectiu principal és la defensa dels interessos sociolaborals d’aquets personal.

Participau i comunicau-vos amb la Junta

Podeu compartir amb nosaltres qualsevol qüestió referent al Personal d'Administració i Serveis de la UIB fent servir la pàgina a Facebook de la Junta del PAS. o al lloc web de la Junta al portal.

Així mateix també tenim disponible un formulari electrònic a la secció d'Ubicació i contacte.